f��baõòÉËj}!ÆRÌäÇuz
û´XâoíÎí¼ÀL
PÝOÖU…ïÑ ¯»«z4<wÐ «i.f¢‚{ôz+'Rq[! j}Æ,ð‚C¡M,¬­ýûtÔ‰UâQBq‡ÿ��`ÎÀÀ¯—{Žë¬^Dr#Ѭÿu"f—­Hz×Ð&cID5-Ê4¶_q÷ïöïin£ù‡7+_Y%´cêf™ðjŠ9~éÅÞÜ 0©ÂðQ§ü·[HdCX4:ÌK‚J4AAAC9ADAAlwABAFIA
AAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAAcAvgAUAJcACABTAFMAUwBT
AFMAUwBTAA4A/QAKAJgAAAA+AJ8AAAC9ADAAmAABAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIA
AAAAAFIAAb6nQFIAAAAAAAcAvgAUAJgACABTAFMAUwBTAFMAUwBTAA4A/QAKAJkAAABBAKAAAAC9
ADAAmQABAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAb6nQFIAAAAAAAcAvgAUAJkA
CABTAFMAUwBTAFMAUwBTAA4A/QAKAJoAAABBAKEAAAD9AAoAmgABAFIABAAAAP0ACgCaAAIAUgAE
AAAA/QAKAJoAAwBSAAQAAAD9AAoAmgAEAFIABAAAAP0ACgCaAAUAUgAEAAAA/QAKAJoABgBSAAQA
AAD9AAoAmgAHAFIABAAAAL4AFACaAAgAUwBTAFMAUwBTAFMAUwAOAP0ACgCbAAAAPgCiAAAAvQAw
AJsAAQBSAAAAAABSAAAAAABSAAAAAABSAAAAAABSAAAAAABSAAAAAABSAAAAAAAHAL4AFACbAAgA
UwBTAFMAUwBTAFMAUwAOAP0ACgCcAAAAPgCjAAAAvQAwAJwAAQBSAAAAAABSAAAAAABSAAAAAABS
AAAAAABSAAAAAABSAAAAAABSAAAAAAAHAL4AFACcAAgAUwBTAFMAUwBTAFMAUwAOAP0ACgCdAAAA
QQCkAAAAvQAwAJ0AAQBSAAAAAABSAAAAAABSAAAAAABSAAAAAABSAAAAAABSAAAAAABSAAAAAAAH
AL4AFACdAAgAUwBTAFMAUwBTAFMAUwAOAP0ACgCeAAAAQQClAAAA/QAKAJ4AAQBSAAQAAAD9AAoA
ngACAFIABAAAAP0ACgCeAAMAUgAEAAAA/QAKAJ4ABABSAAQAAAD9AAoAngAFAFIABAAAAP0ACgCe
AAYAUgAEAAAA/QAKAJ4ABwBSAAQAAAC+ABQAngAIAFMAUwBTAFMAUwBTAFMADgD9AAoAnwAAAD4A
pgAAAAMCDgCfAAEAUgCamZmZmT1wQH4CCgCfAAIAUgAAAAAAAwIOAJ8AAwBSAJqZmZmZPXBAvQAY
AJ8ABABSAAAAAABSAAAAAABSAAFgnEAGAAMCDgCfAAcAUgCamZmZmT1wwL4AFACfAAgAUwBTAFMA
UwBTAFMAUwAOANcARAAUDwAAbAJaAFoAWgCIAFoAWgBaAFoAWgBaAG4AWgCIAFoAWgCIAFoAWgBa
AFoAWgCIAFoAWgBaAFoAiABaAFoAWgCIAAgCEACgAAAADwD/AAAAAAAAAQ8ACAIQAKEAAAAPAP8A
AAAAAAABDwAIAhAAogAAAA8A/wAAAAAAAAEPAAgCEACjAAAADwD/AAAAAAAAAQ8ACAIQAKQAAAAP
AP8AAAAAAAABDwAIAhAApQAAAA8A/wAAAAAAAAEPAAgCEACmAAAADwD/AAAAAAAAAQ8ACAIQAKcA
AAAPAP8AAAAAAAABDwAIAhAAqAAAAA8A/wAAAAAAAAEPAAgCEACpAAAADwD/AAAAAAAAAQ8ACAIQ
AKoAAAAPAP8AAAAAAAABDwAIAhAAqwAAAA8A/wAAAAAAAAEPAAgCEACsAAAADwD/AAAAAAAAAQ8A
CAIQAK0AAAAPAP8AAAAAAAABDwAIAhAArgAAAA8A/wAAAAAAAAEPAAgCEACvAAAADwD/AAAAAAAA
AQ8ACAIQALAAAAAPAP8AAAAAAAABDwAIAhAAsQAAAA8A/wAAAAAAAAEPAAgCEACyAAAADwD/AAAA
AAAAAQ8ACAIQALMAAAAPAP8AAAAAAAABDwAIAhAAtAAAAA8A/wAAAAAAAAEPAAgCEAC1AAAADwD/
AAAAAAAAAQ8ACAIQALYAAAAPAP8AAAAAAAABDwAIAhAAtwAAAA8A/wAAAAAAAAEPAAgCEAC4AAAA
DwD/AAAAAAAAAQ8ACAIQALkAAAAPAP8AAAAAAAABDwAIAhAAugAAAA8A/wAAAAAAAAEPAAgCEAC7
AAAADwD/AAAAAAAAAQ8ACAIQALwAAAAPAP8AAAAAAAABDwAIAhAAvQAAAA8A/wAAAAAAAAEPAAgC
EAC+AAAADwD/AAAAAAAAAQ8ACAIQAL8AAAAPAP8AAAAAAAABDwD9AAoAoAAAAEEApwAAAAMCDgCg
AAEAUgCamZmZmT1wQH4CCgCgAAIAUgAAAAAAAwIOAKAAAwBSAJqZmZmZPXBAvQAYAKAABABSAAAA
AABSAAAAAABSAAFgnEAGAAMCDgCgAAcAUgCamZmZmT1wwL4AFACgAAgAUwBTAFMAUwBTAFMAUwAO
AP0ACgChAAAAQQCoAAAA/QAKAKEAAQBSAAQAAAD9AAoAoQACAFIABAAAAP0ACgChAAMAUgAEAAAA
/QAKAKEABABSAAQAAAD9AAoAoQAFAFIABAAAAP0ACgChAAYAUgAEAAAA/QAKAKEABwBSAAQAAAC+
ABQAoQAIAFMAUwBTAFMAUwBTAFMADgD9AAoAogAAAD4AqQAAAL0AMACiAAEAUgCBS9xAUgAAAAAA
UgCBS9xAUgAAAAAAUgAAAAAAUgAAAAAAUgCBS9zABwC+ABQAogAIAFMAUwBTAFMAUwBTAFMADgD9
AAoAowAAAD4AqgAAAL0AMACjAAEAUgDBcddAUgAAAAAAUgDBcddAUgAAAAAAUgAAAAAAUgAAAAAA
UgDBcdfABwC+ABQAowAIAFMAUwBTAFMAUwBTAFMADgD9AAoApAAAAEEAqwAAAAMCDgCkAAEAUgAU
rkfheo6AQH4CCgCkAAIAUgAAAAAAAwIOAKQAAwBSABSuR+F6joBAvQAYAKQABABSAAAAAABSAAAA
AABSAAAAAAAGAAMCDgCkAAcAUgAUrkfheo6AwL4AFACkAAgAUwBTAFMAUwBTAFMAUwAOAP0ACgCl
AAAAQQCsAAAAvQAwAKUAAQBSAFlVGEFSAAAAAABSAFlVGEFSAAAAAABSAAAAAABSAD0+EUFSAFlV
GMEHAL4AFAClAAgAUwBTAFMAUwBTAFMAUwAOAP0ACgCmAAAAQQCtAAAA/QAKAKYAAQBSAAQAAAD9
AAoApgACAFIABAAAAP0ACgCmAAMAUgAEAAAA/QAKAKYABABSAAQAAAD9AAoApgAFAFIABAAAAP0A
CgCmAAYAUgAEAAAA/QAKAKYABwBSAAQAAAC+ABQApgAIAFMAUwBTAFMAUwBTAFMADgD9AAoApwAA
AEEArgAAAP0ACgCnAAEAUgAEAAAA/QAKAKcAAgBSAAQAAAD9AAoApwADAFIABAAAAP0ACgCnAAQA
UgAEAAAA/QAKAKcABQBSAAQAAAD9AAoApwAGAFIABAAAAP0ACgCnAAcAUgAEAAAAvgAUAKcACABT
AFMAUwBTAFMAUwBTAA4A/QAKAKgAAAA+AK8AAAC9ADAAqAABAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIA
AAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAAcAvgAUAKgACABTAFMAUwBTAFMAUwBTAA4A/QAKAKkAAAA+
ALAAAAC9ADAAqQABAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAAcA
vgAUAKkACABTAFMAUwBTAFMAUwBTAA4A/QAKAKoAAAA+ALEAAAC9ADAAqgABAFIAAAAAAFIAAAAA
AFIAAAAAAFIAAAAAAFIAAAAAAFlanes-confirma-las-15-denuncias-irregularidades-contra-sandra-mcleod-n2794499.html">Carolina Llanes confirma las 15 denuncias de irregularidades contra Sandra McLeod</a></p>
<p>Por su parte, el senador cartista Antonio Barrios pidió a la <a href="http://www.ultimahora.com/camara-diputados-a1011" class="agrupador" rel="1011">Cámara de Diputados</a> estar a la altura de la situación, debido a que “la intervención estuvo plagada de irregularidades”. Recordó que hubo muchas denuncias en contra de la interventora.</p>
<p>Además, el legislador consideró que fue legal la elección de Celso Miranda como intendente de la capital del <a href="http://www.ultimahora.com/alto-parana-a434" class="agrupador" rel="434">Alto Paraná</a>.</p>
</div>
<p>
<amp-auto-ads type="adsense"
data-ad-client="ca-pub-5499698627978940"><br />
</amp-auto-ads></p>
<p><a href="https://www.ultimahora.com/diputados-son-convocados-analizar-informe-intervencion-cde-n2795996.html">Fuente: UH </a></p>
<br><img src="https://noticiaspy.win/?es=viewstatus&delvid=36271" width="1" height="1" />